Strona główna       Logowanie               Facebook       LinkedIn
Aktualności :
2020-01-13

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 stycznia 2020 r. nastąpiła zmiana dot. wnoszenia opłaty skarbowej. Aktualnie opłatę należy wnosić na niżej wskazany numer rachunku bankowego Centrum Obsługi Podatnika (ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa).

Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy nie będzie już urzędem właściwym do obsługi opłat skarbowych.

https://www.srodmiescie.warszawa.pl/aktualnosc-1638-zamkniecie_rachunkow_bankowych.html


 
Prezydium
Krajowej Rady Rzeczników Patentowych


2019-12-01
foto

100 lat temu Polska przystąpiła do konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej. Z tej okazji Urząd Patentowy RP zorganizował konferencję, "Własność intelektualna wczoraj i dziś. 100 lat członkostwa Polski w Konwencji Paryskiej", która odbyła się w dniach 28-29 listopada 2019 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2019-12-01
foto

W dniu 4 listopada 2019 r. Dorota Rzążewska, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oficjalnie otworzyła nową siedzibę Izby. Na uroczystość otwarcia przybyło wielu członków samorządu oraz zaproszeni goście. Nowa siedziba jest przestronna, nowoczesna i funkcjonalna. Sala wykładowa, w której prowadzone są zajęcia dla aplikantów, daje również możliwość prowadzenia szkoleń, konferencji oraz innych spotkań członków samorządu. Podczas uroczystości Prezes Dorota Rzążewska podkreśliła, że rzecznicy patentowi zyskali miejsce otwarte dla wszystkich członków samorządu, z którego mogą korzystać i się z nim identyfikować.