Strona główna       Logowanie        
Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych :


Zdjecie

ANNA KORBELA

rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy, radca prawny


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła trzy aplikacje: sędziowską, radcowską i rzecznikowską. Specjalista w zakresie prawa własności przemysłowej, w tym problematyce prawa nieuczciwej konkurencji. W latach 2003-2006 Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Od 2009 roku Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Współpracuje z wieloma organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się ochroną własności intelektualnej i własności przemysłowej, w tym m.in.:
  • na zaproszenie Prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego członek SACEPO [Standing Advisory Committee before the EPO - Komitet Doradczy przy Europejskim Urzędzie Patentowym],
  • od 2011 full member Council of epi [członek Rady Instytutu zawodowych pełnomocników występujących przed Europejskim Urzędem Patentowym],
  • od kwietnia 2014 r. Board member of epi [Zarządu Zarządu epi Instytutu zawodowych pełnomocników występujących przed Europejskim Urzędem Patentowym],
  • od 2012 współprzewodnicząca zespołu eksperckiego do spraw reformy prawa własności przemysłowej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji. 
Jest prelegentem na wielu konferencjach, panelach dyskusyjnych, prowadzi wykłady na aplikacji rzecznikowskiej. Autorka licznych publikacji prasowych dot. ochrony własności przemysłowej i intelektualnej.