Logowanie        
Komunikaty :
2017-07-07
foto

     Szanowni Państwo,
     Koleżanki i Koledzy,

     uprzejmie informujemy, że podczas ostatniego posiedzenia Krajowa Rada Rzeczników Patentowych podjęła uchwałę będącą reakcją na projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, przedłożony Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W uchwale tej została wyrażona negatywna opinia o projektowanej zmianie art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
     Treść uchwały została przekazana Panu Piotrowi Dardzińskiemu, Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
     Ponadto uprzejmie informujemy, że w dniu 11 lipca br. (wtorek) w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbędzie się konferencja uzgodnieniowa w sprawie przedmiotowej ustawy.
     W załączeniu uprzejmie przekazujemy treść przedmiotowej uchwały wraz z załącznikami.

     Uchwala_KRRP_1291.pdf
     KONSULTACJE_PUBLICZNE_tabelaryczne_zestawienie-04.07.pdf
     OPINIOWANIE_tabelaryczne_zestawienie_04.07.pdf
     UZGODNIENIA_MIEDZYRESORTOWE_tabelaryczne_zestawienie_04.07.pdf
     Zaproszenie_konferencja_uzgodnieniowa_11.07.2017.pdf,
     2017-05-28_ZAL_1_przygotowanie_do_egzaminu_ver_DE_KJG.pdf,
     2017-05-28_ZAL_2_uchwala_KIRP_KJG.pdf,
     2017-05-28_ZAL_3_caly_program_NRA_KJG.pdf,
     2017-05-28_ZAL_3_do_druku_czesc_programu_NRA_AN.pdf,
     2017-05-28_ZAL_4_TK_30_JKG.pdf,
     2017-05-28_ZAL_5_TK_6_JKGAN.pdf,
     2017-05-28_ZAL_6_publikacje_o_stanie_rynku_uslug_prawnych_AN.pdf,
     2017-05-28_ZAL_7_skan_pisma_adwokata_KJG.pdf,
     2017-05-28_ZAL_8_DE_akcja_patentowa_ver_PL_KJG_ANMB.pdf,
     2017-05-28_ZAL_9_DE_akcja_patentowa_ver_DE_ver_DE_KJG.pdf,
     2017-05-28_ZAL_10_pomoc_w_DE_dla_malych_i_srednich_ver_DE_KJG.pdf,
     2017-05-28_ZAL_11_egzaminatorzy_z_PL_KJGAN.pdf,