Logowanie        
Komunikaty :
2017-02-22
foto


… trudno znaleźć słowa, aby wyrazić żal i smutek.
W dniu 20 lutego 2017 r. opuścił nas na zawsze nasz Kolega


Ś. P.

JERZY CHRZANOWSKI – RZECZNIK PATENTOWY.

  

     Kolega Jerzy Chrzanowski, dla wielu z nas drogi Jurek, przez 50 lat wykonywał zawód rzecznika patentowego. Wpisany został na listę rzeczników patentowych w dniu 2.01.1967 r. za nr 104.

     W Jurku żegnamy wspaniałego i cenionego fachowca, pełnego optymizmu, życzliwości, niezmierzonej dobroci i mądrości człowieka, osobę wielkiego serca i otwartego umysłu.

     Jurek był świetnym wykładowcą, znakomitym prawnikiem, znawcą prawa własności intelektualnej, w tym problematyki racjonalizacji i wynalazczości, działaczem Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu oraz autorem wielu publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej.

      Wielu spośród nas zawdzięcza Jurkowi rozpoczęcie życiowej przygody, jaką jest wykonywanie zawodu rzecznika patentowego. Jurek z ujmującą skromnością i prostotą przekonywał „zostań rzecznikiem patentowym, na pewno sprawdzisz się”. Zawsze każdemu z nas służył mądrą radą, nigdy nie odmówił pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów prawnych. Zawsze sprawiedliwy. Zawsze skromny.

     Do ostatnich dni życia Jerzy pracował czynnie zawodowo, jako rzecznik patentowych w Kancelarii Prawno-Patentowej „PORAJ”, a także czynnie uczestniczył w życiu naszego Samorządu między innymi działając w jednej z najważniejszych komisji – Komisji Rewizyjnej.

     Uroczystości pogrzebowe odbędą się:

w sobotę 25 lutego br. o godz. 11.00
w kościele pw. św. Jana Vianneya przy ul. Podlaskiej 10 w Poznaniu.
Pogrzeb odbędzie się o godz. 12.00
na Cmentarzu Sołeckim przy ul. Szczawnickiej 2 w Poznaniu.

Kolega Jerzy, Jurek - pozostanie na zawsze w naszej pamięci
i będzie nam Go bardzo brakowało.

Przekazujemy wyrazy współczucia całej Rodzinie, Aniu
jesteśmy z Tobą.

 

 

 
Prezydium
Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
w imieniu wszystkich rzeczników patentowych