Strona główna       Logowanie               Facebook       LinkedIn
Komunikaty :
2018-06-17
foto

foto     W dniach 8 i 9 czerwca 2018 r. w Lublinie przedstawiciele Polskiej Izby Rzeczników Patentowych uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji ?Znaki towarowe i ich ochrona?. Podczas konferencji, w której wzięli udział wybitni specjaliści w wiodących ośrodków naukowych, zostały przedyskutowane najważniejsze problemy związane z koniecznością dostosowania prawa polskiego do obowiązujących regulacji unijnych w zakresie ochrony znaków towarowych. Debatowano nad wypracowaniem propozycji rozwiązań prawnych, które będą odpowiadać interesom polskiej gospodarki, przy jednoczesnym poszanowaniu przepisów unijnych.

2018-06-17
foto

foto     Paweł Kurcman, Wiceprezes PIRP oraz Katarzyna Kwestarz, Dziekan Okręgu Mazowieckiego reprezentowali Izbę podczas Ogólnopolskiego Spotkania Organizacji Samorządów Zaufania Publicznego, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2018 r. w Łodzi. Spotkanie to było okazją aby porozmawiać o współpracy samorządów zawodowych, ich roli w życiu społeczeństwa i o tym jakie działania powinny zostać podjęte, aby głos samorządów był dostrzegany na zewnątrz. Zwróciliśmy uwagę na konieczność podjęcia działań, zmierzających do ustalenia celów, które samorządy będą się starały realizować dla wspólnego dobra.