Strona główna       Logowanie               Facebook       LinkedIn
Aktualności :
2019-11-08
foto

Szanowni Państwo

W związku z kolejną próbą wyłudzania pieniędzy od przedsiębiorców za pomocą sfałszowanych decyzji Urzędu Patentowego, Prezydium Polskiej Izby Rzeczników Patentowych zainicjowało serię artykułów informujących, o decyzjach o udzieleniu praw ochronnych, które nie pochodzą od Urzędu Patentowego. Poniżej podajemy linki do publikacji.

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-oszusci-podaja-sie-za-urzad-patentowy-nie-zgadza-sie-tylko-n,nId,3322588

https://www.rp.pl/Firma/191109520-Falszerze-podszywaja-sie-pod-Urzad-Patentowy-i-wyludzaja-oplaty-za-ochrone-znakow-i-wynalazkow.html

Ponadto w dniu dzisiejszym w radiu RMF nadano informację o sfałszowanych decyzjach podobnej treści, która została zamieszczona w artykule.

Informujemy, że w sprawie wcześniejszych podrobionych decyzji z zawiadomienia PIRP i UPRP toczy się postępowanie przygotowawcze, które prowadzi Komenda Rejonowa Policji Warszawa I Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją. O kolejnych sfałszowanych decyzjach, informujemy organ prowadzący śledztwo. Z informacji uzyskanych przez Prezydium wynika, że w sprawie toczą się również inne postępowania inicjowane przez osoby trzecie. Zwróciliśmy się do Prokuratora Generalnego o objęcie nadzorem wszystkich postępowań toczących się w sprawie podrobionych decyzji UPRP.

Prezydium
Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
.

2019-11-06
foto

Ostrzegamy przed fałszywymi decyzjami o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe oraz na wynalazki!

Fabrykowane pisma nie pochodzą od Urzędu Patentowego RP, choć w ich treści zawarte jest godło i pełna nazwa Urzędu Patentowego RP.

Poniżej przedstawiamy przykłady fałszywej decyzji, jaka w ostatnim czasie jest rozsyłana przez podmioty podszywające się pod Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypominamy, że numer rachunku bankowego Urzędu Patentowego RP to:
NBP O/Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000.

Fałszywe decyzje:
Falszywa_decyzja_na_wynalazek.pdf
Falszywa_decyzja_na_znak_towarowy.pdf

2019-10-24
foto

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że współpracująca z PIRP Brytyjska Izba Rzeczników Patentowych poinformowała nas o wdrożeniu programu mającego na celu informowanie o skutkach Brexitu w kontekście problematyki praw własności przemysłowej (zarówno w wariancie podpisania z UE umowy, jak i bez umowy).

Częścią tego programu jest zorganizowanie panelu poświęconego tej tematyce, który będzie transmitowany na żywo w internecie. Transmisja odbędzie się w poniedziałek w dniu 28 października o godzinie 15.00 (czasu brytyjskiego).

Link znajdziecie Państwo poniżej:
https://event.worktimetv.com/-ip-in-a-post-brexit-world

Prowadzącymi panel będą doświadczeni i znani w środowisku międzynarodowym rzecznicy patentowi, którzy z pewnością przekażą Państwu wiele cennych informacji na temat praktycznych aspektów związanych ze skutkami Brexitu. To największe tego typu wydarzenie do tej pory, które poświęcone zostanie sprawom IP w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Prezydium
Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
.

2019-09-30
foto

W dniu 25 września br. Polska Izba Rzeczników Patentowych wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędem Patentowym RP miała przyjemność zorganizować konferencję "Klucz do sukcesu. Nowe instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie własności przemysłowej", poświęconej zagadnieniom własności przemysłowej.
Z ramienia PIRP konferencję otworzyła Prezes Dorota Rzążewska.
Podczas 4 paneli dyskutowano o:
- instrumentach wsparcia dla MŚP w zakresie własności przemysłowej,
- nowych rodzajach znaków towarowych,
- skutecznej ochronie oznaczeń w świecie cyfrowym,
- marce jako istotnej części majątku przedsiębiorstwa i skutecznym narzędziu komunikacji.
W wydarzeniu uczestniczyło ponad 150 osób, a swoimi doświadczeniami i wiedzą dzieliło się 11 ekspertów, którzy wystąpili w roli panelistów. W jednym z paneli udział wziął Paweł Kurcman, Wiceprezes PIRP.

2019-09-16
foto

Szanowni Państwo,

Już 25 września 2019r. z inicjatywy Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Patentowego RP odbędzie się konferencja pt. "Klucz do sukcesu. Nowe instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie własności przemysłowej".
Konferencja skierowana jest głównie do przedsiębiorców zainteresowanych tematem własności przemysłowej.
Przedstawione zostaną praktyczne zagadnienia związane z konkretnymi mechanizmami wsparcia dla MŚP w zakresie własności przemysłowej oraz nowe możliwości przy zgłaszaniu znaków towarowych w związku z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej.
Uczestnicy będą mieli również okazję zapoznać się z możliwościami ochrony oznaczeń w świecie cyfrowym. Istotnym aspektem będzie także wskazanie realnych korzyści jakie płyną z ochrony oznaczeń dla przedsiębiorców.

Program: https://bit.ly/2kiPU1l
Rejestracja: https://bit.ly/2meFAbt

2019-09-06
foto

Szanowni Państwo,

Dorota Rzążewska, Prezes PIRP wzięła udział w XV Międzynarodowym Sympozjum Naukowym z cyklu "Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce", które w tym roku odbyło się w Krakowie pod hasłem "Sztuczna inteligencja a ochrona własności intelektualnej". Organizatorem sympozjum był Urząd Patentowy RP.
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele różnych grup zawodowych, w tym przedsiębiorców, administracji centralnej i regionalnej, pracowników naukowych polskich i zagranicznych uczelni, urzędów patentowych państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, a także instytucji wspierających startupy, procesy transferu technologii oraz zarządzanie innowacjami.