Strona główna       Logowanie               Facebook       LinkedIn
KRAJOWA RADA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH :

Prezes POLSKIEJ IZBY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
Dorota Rzążewska

Aktualny skład:
 
Dorota Rzążewska Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Joanna Bocheńska Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Krzysztof Czub Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Paweł Kurcman Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Agnieszka Iwaniuk Sekretarz Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Podlaskiego
Małgorzata Kluczyk Skarbnik Krajowej Rady
Anna Bełz Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Lubelskiego
Łukasz Bogdan Członek Krajowej Rady
Anna Cybulka Członek Krajowej Rady
Joanna Dziubińska Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Łódzkiego
Włodzimierz Gałązkiewicz Członek Krajowej Rady
Anna Korbela Członek Krajowej Rady
Krystyna Kozłowska Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Dolnośląskiego
Magdalena Krekora Członek Krajowej Rady
Jerzy Kulpiński Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Podkarpackiego
Katarzyna Kwestarz Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Mazowieckiego
Jerzy Lampart Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Śląskiego
Alina Magońska Członek Krajowej Rady
Elżbieta Piątkowska Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Wielkopolskiego
Grażyna Pomianek Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Pomorskiego
Agnieszka Przyborska-Bojanowska Członek Krajowej Rady
Jarosław Rawa Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Kujawsko-Pomorskiego
Tadeusz Rejman Członek Krajowej Rady
Patrycja Rosół Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Małopolskiego
Anna Zaleska Członek Krajowej Rady
Renata Zawadzka Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Zachodniopomorskiego