Strona główna       Logowanie               Facebook       LinkedInApel do prezydenta RP i posłów:

Podgląd

Król DEREGULACJI Maciuś I-wszy:

Podgląd

Komunikaty, wystąpienia, projekty wystąpień :

     Szanowni Państwo,

     Proces legislacyjny ustawy o zmianie ustaw regulujących dostęp do niektórych zawodów (w tej liczbie naszego), czyli tak zwanej ustawy deregulacyjnej osiągnął w piątek 2013-10-11 kolejny etap. Do publicznej wiadomości udostępniono projekt ustawy po konferencji uzgodnieniowej:

     http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/166800/katalog/166815

     Razem z projektem udostępniono nowe: uzasadnienie, ocenę skutków regulacji z załącznikiem, pismo przewodnie oraz pismo do prezesa RCL (Rządowego centrum  legislacji).

     Zgodnie ze schematem ilustrującym przebieg tego procesu

     http://www.rcl.gov.pl/zalaczniki/PROJEKT%20USTAWY%20BEZ%20ZA%C5%81O%C5%BBE%C5%83.pdf

     projekt ustawy musi przejść jeszcze przez Komitet Rady Ministrów, Komisję Prawniczą oraz posiedzenie Rady Ministrów, po czym trafi do parlamentu. To przypuszczalnie nie zajmie dużo czasu.

     Postęp prac można wygodnie śledzić zakładając konto w serwisie RCL. Zapewnia on możliwość otrzymywania powiadomień pocztą elektroniczną o podawanych do publicznej wiadomości dokumentach dotyczących wybranych projektów ustaw.

     Z poważaniem,

 
Marek Bury


Szanowni Państwo,

Na prośbę p. Anny Korbeli Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych - przekazujemy uprzejmie Państwu kopię pism, które zostały dziś przekazane do Sekretariatu Pana Janusza Piechocińskiego - Wicepremiera, Ministra Gospodarki oraz do Gabinetu Pana Marka Biernackiego - Ministra Sprawiedliwości.

Załączniki:
2685_2013_08_20_od_PIRP_do_M.Biernacki_Pismo_w_spr._konferencji_uzgodnieniowej.pdf,
2686_2013_08_20_od_PIRP_do_J.Piechocinski_Pismo_w_spr._konferencji_uzgodnieniowej.pdf.

Biuro Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Dokumenty :

1355_2015_07_09_od_PIRP_do_Senacka_Komisja_Gospodarki_Narodowej_Przekazanie_materialow.pdf,
1)_2015-07-02_-_propozycje_PIRP_dot._brzmienia_art._236.pdf,
2)_2015-06-10_-_pismo_PIRP_do_Pani_Posel_Przewodniczacej,_M._Janyska_-_sygnalizacja_bledu_w_zapisie.pdf,
3)_2015-06-16_-_pismo_PIRP_do_Pani_Posel_Przewodniczacej_M__Janyska_-_propozycja_poprawki.pdf,
4)_2014-01-23_-_pismo_Komisji_Europejskiej_-_wezwanie_do_usuniecia_uchybienia_.pdf,
5)_2014-01-23_-_pismo_Komisji_Europejskiej_-_wezwanie_do_usuniecia_uchybienia_-_z_zakresleniami_.pdf,
6)_2015-05-26_-_pismo_PIRP_do_Ministerstwa_Spraw_Zagranicznych_-_prosba_o_opinie.pdf,
7)_2015-05-28_-_odpowiedz_Ministerstwa_Spraw_Zagranicznych.pdf,
8)_2015-06-15_-_prof._Andrzej_Szewc_-_uwagi_do_art._236.pdf,
1326_2015_07_09_od_PIRP_do_Senacka_Komisja_Gospodarki_Narodowej_Stanowisko_PIRP_w_spr._art._236_Pwp.pdf,

131206_DeReg_Rzepa.pdf,

Artykul_Rzeczpospolita_z_dnia_15.10.2013.pdf,

2791_2013_10_07_od_PIRO_do_Dziek._Uniw_Lodzkiego_Prosba_o_wypeln._ankiety_dot._progr._naucz._studiow prawniczych_nb.pdf,
2792_2013_10_07_od_PIRP_do_Dziekana_UMCS_Prosba_o_wypeln._ankiety_dot._progr._naucz._studiow prawniczych_nb.pdf,
2793_2013_10_07_od_PIRP_do_Dziekana_UJ_Prosba_o_wypeln._ankiety_dot._progr._naucz._studiow prawniczych_nb.pdf,
2794_2013_10_07_od_PIRP_do_Dziekana_UAM_Prosba_o_wypeln._ankiety_dot._progr._naucz._studiow prawniczych_nb.pdf,
2795_2013_10_07_od_PIRP_do_Dziekana_KUL_Prosba_o_wypeln._ankiety_dot._progr._naucz._studiow prawniczych_nb.pdf,
2796_2013_10_07_od_PIRP_do_Dziekana_Uniw._Opolskiego_Prosba_o_wypeln._ankiety_dot._progr._naucz._studiow prawniczych_nb.pdf,
2797_2013_10_07_od_PIRP_do_Dziekana_Uniw.Gdanskiego_Prosba_o_wypeln._ankiety_dot._progr._naucz._studiow prawniczych_nb.pdf,
2798_2013_10_07_od_PIRP_do_Dziekana_Uniw.Szczeci._Prosba_o_wypeln._ankiety_dot._progr._naucz._studiow prawniczych_nb.pdf,
2799_2013_10_07_od_PIRP_do_Dziekana_Uniw.Rzeszow._Prosba_o_wypeln._ankiety_dot._progr._naucz._studiow prawniczych_nb.pdf,
2800_2013_10_07_od_PIRP_do_Dziekana_Uniw.Slaskiego_Prosba_o_wypeln._ankiety_dot._progr._naucz._studiow prawniczych_nb.pdf,
2801_2013_10_07_od_PIRP_do_Dziekana_Uniw.Wroc._Prosba_o_wypeln._ankiety_dot._progr._naucz._studiow prawniczych_nb.pdf,
2802_2013_10_07_od_PIRP_do_Dziekana_UW._Prosba_o_wypeln._ankiety_dot._progr._naucz._studiow prawniczych_nb.pdf,
2803_2013_10_07_od_PIRP_do_Dziek.Uniw._Warm_Mazur._Prosba_o_wypeln._ankiety_dot._progr._naucz._studiow prawniczych_nb.pdf,

Konsultacje_spoleczne_-_PWP.pdf,
Konsultacje_spoleczne_-_uzasadnienie.pdf,
Zestawienie_uwag_-_konsultacje_spoleczne.pdf,
Zestawienie_uwag_-_resorty_-_osr.pdf,
Zestawienie_uwag_-_resorty_-_uzasadnienie.pdf,
Zestawienie_uwag_-_resorty_2.pdf,
Zestawienie_uwag_-_resorty_przepisy_przejsciowe_i_koncowe.pdf,
Zestawienie_uwag_-_resorty.pdf,

Proponowane_zmiany_do_ustawy_o_rzecznikach_patentowych_wersja_I.pdf,
Proponowane_zmiany_do_ustawy_o_rzecznikach_patentowych_wersja_II.pdf,
Proponowane_zmiany_do_ustawy_pwp_wersja_I.pdf,
Proponowane_zmiany_do_ustawy_pwp_wersja_II.pdf,

uzasadnienie-projektu-ustawy.pdf,
zal.-2--tabela-prawnoporownawcza-04.07.2012.pdf,
zalacznik-nr-1-do-osr.pdf,

1748_2013_05_24_od_PIRP_do_Min._Wegrzyn_Pismo_w_sprawie_deregulacji_nb.pdf,
1785_2013_06_03_od_Minister_Sprawiedliwosci_Odp._na_pismo_w_spr._deregulacji_zawodu.pdf,
Adwokaci_a_rzecznicy_artykul_RP_07_06_2013.pdf,
Uchwala_III_Ogolnopolskiej_Konferencji_SZZP.jpg,
2013-06-23_wybrane_fragmenty_dot_rzecznikow_patentowych.pdf,
2013-07-17_rekomendacja_kierunku_prac_przedstawiona_Krajowej_Radzie _Rzecznikow_Patentowych__1_.pdf,
list_w_sprawie_deregulacji_zawodu_rzecznika.pdf,
2731_2013_10_01_od_PIRP_do_UP_RP_Przekazanie_kopii_pism_do_Ministrow_w_spr._deregulacji_nb.pdf.


Opinie :
Stanowiska rzeczników patentowych :
Prace Komisji Legislacyjnej, Krajowej Rady Rzeczników Patentowych i Prezydium :

Prace legislacyjne :

Akty prawne :

Projekt ustawy z dnia 18 czerwca 2013 r. - ustawa z dnia 2014 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

link: Ustawa-o-zmianie-ustaw-regulujacych-warunki-dostepu-do-wykonywania-niektorych-zawodow---projekt-z-dn.-18.06.2013r.pdf,


Media o deregulacji :

Dodatek do "GAZETY WYBORCZEJ", nr 20(991) poniedziałek 19 maja 2014

"Wielkie otwieranie zawodów"

link: 20140519_GazetaWyborcza_dodatek.pdf


Liderzy Innowacyjności, Nr 23/luty 2014

"Zapobiec skutkom ustawy"

link: Liderzy_Innowacyjnosci_23.pdf


Rzeczpospolita, 20.12.2013 r.

"Deregulacja w pytaniach bez odpowiedzi"

linki: Deregulacja.pdf
Zdjecie.pdf
18fghfg_Kompendium_CSR-Rzeczpospolita-Grudzien_2013.pdf


Dziennik Gazeta Prawna, 3.07.2013 r.

"Czy społeczeństwo oczekuje zderegulowania zawodu pilota odrzutowca?. "

link: 2013-07-03_Dziennik_Gazeta_Prawna.pdf