Strona główna       Logowanie        
KRAJOWA RADA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH :

Prezes POLSKIEJ IZBY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
Anna Korbela

Aktualny skład:
 
Anna Korbela Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Marek Besler Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Tadeusz Kachnic Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Anna Cybulka Sekretarz Krajowej Rady
Jolanta Dziubińska Skarbnik Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Łódzkiego
Jerzy Lampart Członek Prezydium Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Śląskiego
Anna Bełz Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Lubelskiego
Joanna Bocheńska Członek Krajowej Rady
Marek Bury Członek Krajowej Rady
Jacek Czabajski Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Pomorskiego
Krzysztof Czub Członek Krajowej Rady
Grzegorz Ćwikliński Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Kujawsko-Pomorskiego
Mieczysław Fronczek Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Podlaskiego
Agnieszka Iwaniuk Członek Krajowej Rady
Krystyna Kozłowska Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Dolnośląskiego
Jerzy Kulpiński Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Podkarpackiego
Piotr Malcherek Członek Krajowej Rady
Elżbieta Piątkowska Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Wielkopolskiego
Sławomira Piotrowska Członek Krajowej Rady, Koordynator aplikacji
Witold Rożnowski Członek Krajowej Rady
Dorota Rzążewska Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Mazowieckiego
Andrzej Stachowski Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Małopolskiego
Paweł Wac Członek Krajowej Rady
Elżbieta Wilamowska-Maracewicz Członek Krajowej Rady
Łukasz Wściubiak Członek Krajowej Rady
Renata Zawadzka Członek Krajowej Rady, Dziekan Okręgu Zachodniopomorskiego