Strona główna       Logowanie        
Komunikaty :
2018-01-20
foto

foto     Uroczyście i w wyjątkowym składzie, dnia 10 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Patentowego RP odbyła się inauguracja aplikacji rzecznikowskiej edycji 2018-2020 połączona ze ślubowaniem aplikantów rzecznikowskich.

     Czterdzieści cztery osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu konkursowego o wpis na listę aplikantów ślubowały sumiennie i zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać swoje obowiązki, a ślubowanie odebrała Dorota Rzążewska, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w obecności dr Alicji Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP.

     Po złożeniu ślubowania Joanna Bocheńska, Wiceprezes PIRP, Przewodnicząca Komisji Aplikacji przedstawiła aplikantom organizację i zasady odbywania aplikacji rzecznikowskiej i zachęcała, by aplikanci wykorzystali szansę jaką daje kontakt z patronem.

     Na zakończenie zgromadzeni wysłuchali wykładu inauguracyjnego dotyczącego zawodu rzecznika patentowego, który wygłosiła Prezes Dorota Rzążewska.