Strona główna       Logowanie        
Komunikaty :
2017-12-10
foto

     W dniu 8 grudnia 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom jubileuszowej 15. edycji konkursów Urzędu Patentowego RP na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz na plakat, a także 5. edycji konkursów na krótki film i informację medialną z zakresu własności intelektualnej.

    Wśród fundatorów nagrody była Polska Izba Rzeczników Patentowych, która nagrodziła pracę magisterską Pani Magdaleny Gorzkiewicz pt. Elementy symboliczne i urzędowe jako bezwzględne przyczyny odmowy rejestracji znaku towarowego. Nagrodę wręczyli Prezes PIRP Dorota Rzążewska oraz Wiceprezes PIRP Paweł Kurcman.

2017-12-10
foto

W dniach 5-6 listopada 2017 r. w Warszawie odbył się XII Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych podczas którego dokonano podsumowania kadencji 2013-2017, a także zostały określone kierunki rozwoju samorządu i wybrane nowe władze na następne cztery lata.

foto

Prezesem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych została Dorota Rzążewska. Poza Prezesem wybrano również pozostałe organy samorządu:

Krajową Radę Rzeczników Patentowych,
link
Komisję Rewizyjną,
link
Rzecznika Dyscyplinarnego wraz z jego dwoma Zastępcami,
link
Sąd Dyscyplinarny oraz Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny.
link

Nowo wybrana Krajowa Rada Rzeczników Patentowych ukonstytuowała się w dniu 6 listopada 2017 r.
Członkowie Krajowej Rady wybrali ze swojego grona Prezydium, na czele którego stoi Dorota Rzążewska, Prezes PIRP.

W skład Prezydium weszli:
- Joanna Bocheńska - Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
- Krzysztof Czub - Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
- Bożenna Kalewska - Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
- Paweł Kurcman - Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
- Agnieszka Iwaniuk - Sekretarz Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
- Małgorzata Kluczyk - Skarbnik Polskiej Izby Rzeczników Patentowych