Strona główna       Logowanie               Facebook       LinkedIn
Komunikaty :
2018-04-18
foto     foto

foto     foto     W dniach 9 i 10 kwietnia odbyły się w Elbląskim Parku Technologicznym oraz w Pomorskim Parku Naukowo- Technologicznym w Gdyni, kolejne seminaria regionalne Urzędu Patentowego RP - Patent na sukces. Z ramienia Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, seminaria zostały otwarte przez Kol. Krzysztofa Czuba - wiceprezesa PIRP, który w oficjalnym powitaniu nawiązał do obchodów 100-lecia zawodu rzecznika patentowego i genezy powstania zawodu.
     Następnie wystąpił Dziekan Okręgu Pomorskiego PIRP - Grażyna Pomianek, przedstawiając rys historyczny statusu prawnego pełnomocnika - rzecznika patentowego, oraz jego obecne zadania, jak również drogę do wpisu na listę rzeczników patentowych, na bazie prezentacji Rzecznik patentowy - zawód godny zaufania. Seminaria w obu miastach cieszyły się zainteresowaniem słuchaczy, o czym świadczyły zadawane pytania na sali, jak również w przerwach pomiędzy kolejnymi sesjami.
     Zainteresowaniem cieszyły się nie tylko zagadnienia własności przemysłowej, lecz także aplikacja rzecznikowska, zarówno ze strony osób młodych, jak i dojrzałych.